Reiki

Co je Reiki :

Reiki je metoda přírodního léčení. Tento systém objevil japonský budhistický mnich Mikao Usui a předal lidem. Při praktikování Reiki často říkáme, že námi proudí energie. Já bych to řekl jinak. Proudí námi bezpodmínečná láska. A tato láska má moc uzdravovat.

Vzpomeňte si na to, když jste byli malí. Něco se vám stalo a běželi jste k matce. Ta vás objala a pofoukala vám bolístku. A vám se ulevilo. Myslíte si, že vám pomohlo pofoukání? To by mohl být léčivý třeba větrák. Ne. Pomohlo vám, že jste cítili lásku. Láskyplný dotyk. A to je ten zázrak. Matka vás milovala a láska vám pomohla od utrpení.

Tak že, co je Reiki? Reiki je láska, která je tu všude kolem. Můžeme říkat univerzální, všudypřítomná, Božská,... A hlavně bezpodmínečná. Je pravou podstatou všeho. Možná je lepší říci pravý soucit. Tím, že námi proudí, pomáhá nám rozpomínat se na svou vlastní podstatu, na svou dokonalost, na své Božství. A můžeme někomu vnutit lásku? Jistě ne. Lásku můžeme jen nabídnout a ten druhý jí může, ale i nemusí, přijmout. Pokud předáváme Reiki, stáváme se pouze prostředníkem. Není to tedy naše (lidská) láska, která námi proudí. Nedáváme nic ze sebe. Nijak nás to neoslabuje. Naopak. Reiki nejdříve proudí námi. Nás očišťuje, harmonizuje, posiluje a uzdravuje. A pak jí nabídneme příjemci. Jestli jí přijme a co s ní udělá je jen jeho věc.

 • Reiki je absolutně bezpečná metoda.
 • Reiki můžeme kombinovat s jakoukoli terapií.
 • Nejsou nutné žádné zvláštní vedomosti. Abych měl někoho rád, nemusím znát anatomii, meridiány, čakry,...
 • Abychom mohli pracovat s Reiki, nemusíme mít zvláštní druh víry.
 • Dokonce můžeme i o Reiki pochybovat. Vím o čem mluvím. Sám jsem nějakou dobu o Reiki pochyboval, ale přesto proudila a lidem kolem mne pomáhala.
 • Není nutné se koncentrovat. Spíš je lepší se uvolnit, být pasivní a nechat "aby se dělo".
 • Při působení nejsme léčitelé. Jsme poze prostředníky. Reiki námi pouze prochází a my stáváme svědky.
 • Reiki je bezpodmínečná láska

 • Co není Reiki :

  Při Reiki nedáváme svojí energii. Nemusíme se později "dobíjet". Nemusíme se "čistit", chránit, nemusíme si sundávat hodinky, náramky,... Nejsme léčiteli. Jsme jen prostředníky. Jen předáváme energii a pozorujeme výsledek. Nemusíme znát anatomii, energetický systém, nemusíme mít zvláštní druh víry. Reiki je láska (Vesmírná, Univerzální, bezpodmínečná, Božská,...) a ta nemá omezení. Při Reiki nediagnostikujeme. Může se stát, že někdo v sobě objeví nové schopnosti. Ale ty nejsou součástí Reiki, ta pouze připravila podmínky, aby se mohly projevit.

  Historie Reiki :

  Reiki objevil Mikao Usui, japonský budhistický mnich, asi před 180 lety. Hlavní směr šíření postupoval přes USA do Evropy. Informace byly předávány ústně, a tak zafugovala všem známá "tichá pošta". To znamená, že v současnosti se informace o Reiki velice různí. Proto někteří učitelé se vydali hledat do Japonska kořeny Reiki. Zjistili, že Reiki v Japonsku stále existuje a vyučuje se v původní Usuiho organizaci. Na Internetu je dost informací o Reiki, některé jsou i přeloženy do češtiny (viz odkazy)
  Přikláním se k tomu že :

 • Reiki není 3500 let stará tibetská metoda
 • Nepochází z Atlantidy
 • Usui nebyl křesťanský mnich
 • a nestudoval v USA
 • Usui dlouho a usilovně hledal způsob léčení, při kterém se terapeut nemusí dobíjet.
 • Při dlouhé meditaci měl mystický zážitek, po kterém byl schpný předávat Reiki.
 • Symboly, které se v Reiki 2 vyučují nebyly tajné, ale lidé (i já) k nim měli úctu. Proto nebyly veřejně publikovány. Pomáhaly naladit se na další vibrace Reiki. Časem se člověk bez nich obejde. Reiki není lepší ani silnější tam, kde je více symbolů. Ale tam, kde se s ní více a častěji pracuje.


 • Prostě Usui objevil metodu, která byla přístupná široké vrstvě lidí. Založil organizaci, ve které byl ředitelem. V této organizaci byla vyučována Reiki. Učitelé byli sice schopni iniciovat další učitele, ale nechávali to na řediteli organizace (Usui). Jeden z učitelů Ch. Hajashi se rozhodl osamostatnit, vystoupil z organizace a založil novou linii. Jím iniciovaná H. Takata (Američanka japonského původu) pak po válce přinesla Reiki do USA.

  Po válce Američané odmítali Japonce (jako my Němce), a asi proto Takata pozměnila historii vzniku Reiki. Dále (nevím proč) při předávání symbolů je občas pozměnila. Proto je nyní zmatek, které symboly jsou "pravé", které jsou "silnější", atd. Všechny symboly fungují stejně. Pouze nám pomohou naladit se na konkrétní úroveň Reiki, ale vlastní sílu jim stejně dáváme jen my sami.

  A aby nebylo to jen tak jednoduché, začali jednotliví učitelé, nyní již Mistři Reiki (tento titul také zavedla H. Takata), přidávat do tohoto systému další symboly, další iniciace, další rituály,... A tak vzniklo mnoho dalších systémů (Tera-Mai Reiki, Karuna Reiki, Angel Reiki, Zen Reiki, Tibetan Reiki, Arolo,...). Vrátím se k Reiki jako k Boží (vesmírné) lásce. Přijmeme jí jen tolik, kolik si dovolíme přijmout. Pomůže nám další symbol? Další iniciace? Myslím si, že nám spíš pomůže, když odpustíme sobě i druhým, když se dokážeme přijímat ve všech aspektech, když se dokážeme vyrovnat s minulostí a nedělat si starosti s budoucností!

  Stupně Reiki :

  Způsob výuky Reiki bývá u každého učitele trochu jiný. Každý učitel se opírá o své poznání, názory a zkušenosti. Většinou se výuka liší od způsobu, jakým učil Usui. Ale to neznamená, že je to špatné. Žijeme v jiné době a jiné kultuře. Je dobré se tomu přizpůsobit. A jak to dělám já?

  V kurzu Reiki 1 se student naučí předávat Reiki dotykem. Dozví se historii Reiki, linii učitelů, vliv nevyjádřených emocí na naše zdraví. Dále si povídáme o čakrách a emocích, které jsou s nimi spojené. Hovořím i o důležitých údobích našeho života, o vztazích,která ovlivňují vývoj čaker. Mluvím o způsobu předávání Reiki. Součástí kurzu je iniciace, při které se student stává trvale naladěn na Reiki. Od této chvíle bude moci pomáhat sobě i druhým. Studenti dostanou studijní materiály a osvědčení.

  Kurz Reiki 2 je více duchovní. Učíme se dívat na svůj život jako na Cestu. Všímáme si, jaké zprávy a poselství nám život dává. A co potřebujeme, abychom byli otevření a vnímaví k těmto poselstvím. Samozřejmě kurz také obsahuje iniciaci, tentokrát do druhého stupně. Studenti se dozvídají o symbolech spjatých s Reiki. Učí se je používat. Pomocí nich pracovat s Reiki na dálku a posílat Reiki do budoucnosti. Dále se učíme zpracovat traumatické události, které nás stále zatěžují, např. fobie. A ještě se učíme zbavovat závislostí a připoutaností (např. na vztahu, jídle, své vlastnosti, ...). Studenti dostanou studijní materiály a osvědčení.

  Kurz Reiki 2+ je prožitkový seminář. I když se předávají další nástroje Reiki, je to hlavně cesta k vlastní harmonii. Spousta práce na sobě. Je pro ty, kteří jsou ochotni se podívat do svého nitra. Podívat se a pochopit. Pak i změnit a nebo přijmout. Je doporučeným předstupňěm k Reiki 3 - profesionál.

  Kurz Reiki 3 - profesionál trvá 3 víkendy (každý měsíc jeden). Budeme společně hledat, co všechno nám brání, abychom mohli být opravdu čistým nástrojem Reiki. Každý máme v sobě mnoho omezení, představ, posudků a očekávání. A tato omezení blokují průchod Reiki. Naučíme se více se poslouchat. Naše intuice k nám bude lépe promlouvat. A v neposlední řadě se naučíme profesionálnějšímu přístupu k působení. Kurz obsahuje mistrovskou iniciaci. Budete moci používat mistrovskou energii, ale bez možnosti iniciování druhých.

  Kurz Reiki 3 - učitel v současné době nevyučuji. Je to příliš závažná věc. Já nespěchám. Ale bude obsahovat individuální výcvik a přípravu. A nebude to záležitost jednoho kurzu, ale určité doby, spolupráce. Aby dokázal najít svůj vlastní přístup k Reiki a vyučování. Myslím si, že doba studia na učitele (mistra) by neměla být kratší než 3-5 let.